Samo sigurna rje?enja

  • Lokacija

    Smje?teni smo u Soblincu (u blizini Sesveta), na adresi Krapinska 5. Sa zagreba?ke obilaznice u smjeru Vara?dina, iza?ite na silazu Popovec, odakle ?e Vas stara cesta za Vara?din u samo 2 minute dovesti do nas.

  • Po?aljite upit

    Kontaktirajte nas putem na?e web forme. Pitajte nas, pohvalite ili kritizirajte. Va?e mi?ljenje nam je va?no!


O nama

"Samo sigurna rje?enja" na? je slogan kojim se vodimo prilikom svakodnevnog rada. Autosistem obrt za usluge, rezultat je vi?egodi?njeg iskustva i prisutnosti na doma?em i me?unarodnom tr?i?tu. Na?a kvaliteta dokazana je priljevom sve ve?eg broja korisnika na?ih usluga. Smje?teni smo u okolici Sesveta, a me?u sli?nim servisima isti?emo se kao pouzdan partner, ?to su prepoznali i neke od najve?ih autoku?a koje se bave prodajom vozila.

Centar za pomo?


Radno vrijeme servisa:

Ponedjeljak - Petak:
08:00 - 16:00

Vu?na slu?ba:

24/7

Telefon:

00 385 98 388 986
00 385 1 457 97 22

Kontakt

Lokacija